Sunday, 14 May 2017

WAIATA FOR MICHAEL HILL MIHI WHAKATAU: WORDS & LYRICS


NGA IWI E  - ARCHIE TAMANUI

Kaea: Ngā iwi e                                                   All tribes

Katoa: E karanga e ngā iwi e                              The people call

Kaea: Kua eke mai nei                                        As they come onto

Katoa: Kua eke mai nei ki runga te marae e       As they come onto the marae

Kaea: Mauria mai ra                                            Bring with you

Katoa: Mauria mai ra e ngā mate o te motu e     Bring with you the deceased

Kaea: Me ngā tini roimata                                    And weep over

Katoa: Me ngā tini roimata e maringi whánui e   Tears flow across the land

Kaea: Titiro e ngā iwi                                           People take note

Katoa: Titiro e ngā iwi i ngā mahi o te motu         Look at what is happening

E hora ake nei e                                                   Throughout these islands

Táne: Rü ana te whenua                                      The land quakes

Katoa: Rü ana te whenua, whati ana te moana    The land quakes, the sea breaks

Kaea: Aué te aroha                                               Oh what love

Katoa: Aué te aroha te mamae i ahau e                Love and pain I feel

Táne: Rü ana te whenua, whati ana – Hï!             The land quakes, sea breaks – Hï!

It is a song for welcoming visitors to the marae, ALL TRIBES in this case.
The message is one of supporting each other, whatever difficulties lie ahead.

No comments:

Post a Comment