Thursday, 11 February 2016

WAIATA HOU MO TE POHIRI


NGA IWI E  - ARCHIE TAMANUI

Kaea: Nga iwi e                                                  All tribes
Katoa: E karanga e nga iwi e                              The people call
Kaea: Kua eke mai nei                                        As they come onto
Katoa: Kua eke mai nei ki runga te marae e       As they come onto the marae
Kaea: Mauria mai ra                                            Bring with you
Katoa: Mauria mai ra e ngá mate o te motu e      Bring with you the deceased
Kaea: Me ngá tini roimata                                    And weep over
Katoa: Me ngá tini roimata e maringi whánui e   Tears flow across the land
Kaea: Titiro e ngá iwi                                           People take note
Katoa: Titiro e ngá iwi i ngá mahi o te motu        Look at what is happening
E hora ake nei e                                                    Throughout these islands
Táne: Rü ana te whenua                                       The land quakes
Katoa: Rü ana te whenua, whati ana te moana     The land quakes, the sea breaks
Kaea: Aué te aroha                                                Oh what love
Katoa: Aué te aroha te mamae i ahau e                 Love and pain I feel
Táne: Rü ana te whenua, whati ana – Hï!             The land quakes, sea breaks – Hï!

It is a song for welcoming visitors to the marae, ALL TRIBES in this case.
The message is one of supporting each other, whatever difficulties lie ahead.

No comments:

Post a Comment