Saturday, 12 April 2014

KIA PIKI TE ORA KI A KOE NGĀPUHI!

Ki a Ngāphi,
Kei konā ki a koe ngā whakaaro me inoi i tēnei wā. Ko te wawata kia tino piki te ora ki a koe.
Me te aroha atu o te katoa i te Kapa Haka Roopu o te kura o Arrowtown nei. xxx

To Ngāpuhi,
Our thoughts and prayers are with you at this time. Wishing you a speedy recovery.
Lots of love from all of us in the Arrowtown school Kapa Haka group. xxx

No comments:

Post a Comment