Saturday, 1 June 2013

Tihei Mauri Ora!

This was the song we were learning in term 3 during our Te Reo Maori classes in preparation the two powhiri this term.Tihei mauri ora
Tihei mauri ora
Nga iwi o te motu e,
Tu ake karangatia,
Tu ake manaakitia,
Nga iwi kia ora ra.
Nga iwi kia ora ra.

No comments:

Post a Comment