Thursday, 3 March 2011

Karanga Karanga (Aku Mahi) - The new waiata for this term.

KARANGA KARANGA (AKU MAHI)
E                                                    A
Karanga, karanga, karanga, karanga ra,
 

Karanga Aotearoa e,
                    E

E ngā iwi o te motu e
                    D                   E

Haere mai rā, haere mai rā, haere mai rā,
                  A

Ki aku mahi e

Tukua rā ngā kupenga
                        E
Kia haere ana ki waho e
              D            E
Tōia mai, tōia mai, kumea mai
                  A / / / A7 / / /
A tāua mahi e
             D
Ka huri au hi, ka titiro
            A
Ka huru au
hi
, ka whakarongo
            E

Ka huru au hi, ka tahuri
 

Ki te awhi mai

I aku aha, i aku mahi,
 

o aku tīpuna e
            D

Ka haka tēnā, ka poi tēnā
                E

He mahi a ringaringa a e
          A

Te hiki taku mere,
 

i taku taiaha
             D             E

Te mana taku ihi e,
 

Pupuritia!

(N/C)           A
Takahia, takahia
 

Kia whakarongo ai ngā iwi.
E             D            E

Pupuritia, pupuritia, pupuritia
                  A /// A7 ///

A taua mahi e.
           D

Ka huri au, ka titiro
            A                   

Ka huru au, ka whakarongo
            E

Ka huru au, ka tahuri
 

Ki te awhi mai....

....Ki aku aha?

Ki aku mahi o aku tīpuna e

Ka haka tēnā, ka poi tēnā
 

He mahi a ringaringa a e
 

Te hiki taku mere, i taku taiaha
 

Te mana taku ihi e,
 

Pupuritia!Takahia, takahia
 

Kia whakarono ai ngā iwi.
 

Pupuritia, pupuritia, pupuritia
 

A tāua mahi e.

Hi au-e hei!
It is calling, calling, calling calling to you,
New Zealand is calling
to all the tribes of the land
"Come, come, come
 
and join my tasks."

L
et the fishing nets out (Persuade lots of people..)
Let them go out a long way
(...to come and participate)

Haul them in, haul them in, pull them in
To take part in what we are doing here.

I turn and look
I turn and listen
I turn, turn around
to take part...
...in what are mine, in my customs, handed down from my ancestors,
this haka, this poi
and hand work. (action songs)

I raise my greenstone blade,
and my fighting staff.
The spiritual power is my energizing force.
Hold on
to these things!

Stamp your feet, stamp your feet
so that everyone can hear you.
Hold, hold fast, hold on
to these customs.

I turn and look
I turn and listen
I turn, turn around
to take part in.....
.....In what?

In the activities, of my ancestors,
the haka, the poi
and action song.

I raise my greenstone blade, and my fighting staff
The spirituality energises me.

Stamp your feet, stamp your feet
so that everyone can hear you.
Hold on, hold on, hold on
to these customs.

Yeah! right on!


2 comments:

  1. hi there, um could i please have the chords to this.much appreciated.

    ReplyDelete
  2. I hope the chords made life easier for you.

    ReplyDelete