Monday, 18 October 2010

Utaina - Whaea Cel and ShereeLEADER:          U-tai-na

ROOPU:            a-hi!

LEADER:          U-tai-na

ROOPU:            a-hi!

ALL:                 A Utaina mai

                           Nga iwi o te motu

                           Ki runga Wakatipu e tau nei

LEADER:          A hiki nuku e

ROOPU:            A hiki rangi e

LEADER:          A hiki rangi e

ROOPU:            A hiki nuku e

ALL:                 I ha! Ha! Ha!

                        Ka hikitia tana iwi

                        Ka hapainga tana waka

                        Aue! Aue! Aue! Ha!
                        
                        Aue! Aue! Aue! Ha!

                        HI!

No comments:

Post a Comment